Pasalamat ug Awhag-awhag sa Pundok sa Kaparian sa Artsidioseis sa Ozamis

Buot lang ko magpasalamat kaninyong tanan sa inyong maayo nga pag-andam sa paghimamat ug pagpahamutang kang Arsobispo Martin Jumoad. Dili kadto sayon apan sa pag-abot sa adlaw na gayod, maayong pagkadagan ang tanan.

Natural matutok ang tanan sa kasaulogan mismo. Ug ang Nuncio dako kaayo og pagdayeg kang Arnold.

Wala gyod ko maggahom kon mag-"influence" ug unsaon ni Martin pagpadagan ang srtsidiosesis. Siya na gyod ang mag-usisa sa iyang kaugalingon kon unsaon. Apan nagkinahanglan siya og pagpakisusi. Kini mao ang inyong tahas, ang iyang pundok sa kaparian.

Makigkita usab siya sa mga tawo. Kay bisa’g kinsa na man ang buot makigkita kaninya sumala sa ilang mga tumong nga usahay dili takdo sa pagtuo, ug ako nga iapil dinhi ang pipila usab sa mga pari, ako nga gisugyot nga ipahigayon ang pakigkita sa mga pundok sa mga magtatambag sa matag parokya uban sa ilang mga pari.

Karon malipayon na kaayo ako diri sa Adamson, uban sa akong mga igsuong mga Paul. Ayaw pagpanuko sa pag-estar dinhi kon ania kamo sa Manila. Nakaila halos silang tanan kaninyo.

Ug karon mangadye na kami sa Pag-ampo sa Kabuntagon. Sa ako nga gisaad, iapil ko kamong tanan sa akong pag-ampo.

Iampo usab ako ninyo. Salamat.

Monsenyor Dosado, C.M.

Diciembre 2, 2016, alas cinco kwarenta y cinco sa buntag.