Lesson 27 answers

Catechesis on the Pope Benedict XVI for Pope's Day

Saint John the Baptist

Background on Father's Day (3rd Sunday of June) and Blessing)

Corpus Christi with Procession 2

Corpus Christi with Procession

Corpus Christi

Corpus Christi (kon inubanan og prosesyon)

Solemnity of Corpus Christi 

Corpus Christi Eve with Procession

Pangilin sa Lawas ni Cristo

Homily Based on Pope Benedict the Sixteenth on Corpus Christi

The Holy Trinity

Ang Balaan nga Trinidad

Homily for the Third Sunday of Easter Year B

BLESSING OF A HOME AT EASTER

Homily for Divine Mercy Sunday of 2012

Panalangin sa Gibag-o nga Simbahan sa Parokya sa Santa Cruz sa Talairon sa Dakbayan sa Oroquieta

Proposed Homily for the Blessing of the Church and Altar in Talairon

Proposed Homily for the Diaconal Ordination April 14 of 2012

Proposed Talk at the Apostolado Convention on April 12 of 2012 on The Year of Faith and The New Evangelization Presentation: Year of Faith and New Evangelization (Use Proposed Talk and click on | in the corresponding number of the frame.

Proposed Homily for Easter Sunday of 2012

Proposed Homily for the Easter Vigil of 2012

Proposed Homily for the Mass of the Last Supper of 2012

Homily for the Chrism Mass

Meeting of the Priests on April 3 of 2012 (with an apology to the whole body and to Fr. Lane Serino)

Palm Sunday Homilies:

Proposed Homily for Good Friday of 2012 (Were You There When They Crucified My Lord?)

Other Good Friday Homilies:

 1. Good Friday - 1
 2. Good Friday - 2
 3. Good Friday - 3

Homily for the Graduation of March 29 of 2012 On the Joy of Faith

Homily for the Graduation of March 28 of 2012 (Three Young Men and Freedom)

Graduation Homily for March 27, 2012 (When you lift up the Son of Man)

Graduation Homily for March 26, 2012 (Annunciation, Mother of God and our Mother)

Graduation Homily for March 24, 2012 (Nicodemus and Baptism by Water and the Spirit)

Graduation Homily for March 23, 2012 (Festival of the Huts)

Graduation Homily for March 22, 2012 (Exodus on Death for Adoring the Sacred Cow)

Homily for the Fourth Sunday of Lent (Year B)

Pope Benedict the Sixteenth Lectio Divina on Ephesians 4 (excerpt)

Homily for the Funeral of Father Henry's Mother

Pope Benedict the Sixtenth on Lent - 3

Homily for the Mass on the Occasion of the Misamisnon Outreach February 27, 2012

Message of Pope Benedict the Sixteenth for the 49th World Day of Prayer for Vocations

Homiliya sa Pangilin sa Parokya sa Inahan sa Kaluoy sa Pangabuan, Tangub City

2012 Lenten Message of Pope Benedict the Sixteenth

With Father Rene Ruelos and Pamela at the Office for Vincentian Identity & Mission January 27, 2012dosado03.jpg (27550 bytes)

Sa Pangilin ni Santo Ninyo sa Ozamiz

Mensahe sa Kasaulogan sa Pagsugod sa Sesquicentennial sa Parokya sa Santo Rosaryo sa Oroquieta

Homily for the Feast of the Holy Child in Clarin on January 15 of 2012

Homily for the Mass of Saint John Baptist de la Salle

Homilies for the Feast of Santo Ninyo five in Cebuano and the sixth in English and Cebuano

 1. Tinunglo ang adlaw sa akong pagkahimugso, nga miingon sila, ‘hala lalake ang napanamkon’ (Job 3,3)
 2. Gihigugma pag_ayo sa Dios ang tawo ug tungod niini gipadala niya ang iyang bugtong anak (Cf. Juan 3,16)
 3. Nanluhod sila ug misimba kaniya; unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso, ug mira (Mateo 2,11)
 4. Diha kang Cristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan (Ef 1,11)
 5. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios nga nagpuyo sa kahitas-an, ug naglantaw sa langit ug nagdung-aw sa yuta? (Salmo 113,5-6)
 6. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus: ... he humbled himself, becoming faithful to death (cf. Phil 2,5-8) in English and Cebuano

 

Proposed To Be Included in the Agenda of CBCP

Planned Report on The New Evangelization to be Added to the Agenda of the Plenary Assembly of the CBCP

One Page Material Proposed to be Read at the Plenary of the CBCP

Two Page Material Proposed to be Read at the Plenary of the CBCP, if Needed

CELEBRATING 500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES - A Plan for Re-evangelization Submitted to the CBCP Assembly in January and July of 2011

Letter to Archbishop Rino Fisichella

Exhortation for the Right Implementation of the "Year of Faith"

Adbiyento, ang Kamingawan ug ang Kabahin sa mga "Gays" sa RH Bills

Catechesis on Saint John Baptist de La Salle and Why a Street is Named after Him

Homily for the Feast of Christ the King for 2011 - 1

Homily for the Feast of Christ the King for 2011 - 2

Archdiocese of Ozamis: Implimentation of the Pastoral Plan: MAJOR ACTIVITIES (By Apostolate)

On the Year of Faith

Matters to be covered with the Seminarians

Talk on New Evangelization for the DOPIM 2011 Bishops Clergy Convention

Responso

Reminder on Tinagidiyot

On Relics - Mahitungod sa mga Relikya

Message of Pope Benedict the Sixteenth for the Celebration of the World Day of Peace of 2012

Homilies for Christmas 2011
 1. Christmas at Midnight
 2. Christmas Day

Liturgical Guide for Prison Awareness Week October, 2011

Proposed To Be Included in the Agenda of CBCP

Planned Report on The New Evangelization to be Added to the Agenda of the Plenary Assembly of the CBCP

One Page Material Proposed to be Read at the Plenary of the CBCP

Two Page Material Proposed to be Read at the Plenary of the CBCP, if Needed

CELEBRATING 500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES - A Plan for Re-evangelization Submitted to the CBCP Assembly in January and July of 2011

Letter to Archbishop Rino Fisichella

 

Responso

Reminder on Tinagidiyot

Just to remind myself

Liturgical Guide for Prison Awareness Week October, 2011

BLESSING OF A HOME AT EASTER

Homily for Divine Mercy Sunday of 2012

Panalangin sa Gibag-o nga Simbahan sa Parokya sa Santa Cruz sa Talairon sa Dakbayan sa Oroquieta

Proposed Homily for the Blessing of the Church and Altar in Talairon

Proposed Homily for the Diaconal Ordination April 14 of 2012

Proposed Talk at the Apostolado Convention on April 12 of 2012 on The Year of Faith and The New Evangelization Presentation: Year of Faith and New Evangelization (Use Proposed Talk and click on | in the corresponding number of the frame.

Proposed Homily for Easter Sunday of 2012

Proposed Homily for the Easter Vigil of 2012

Proposed Homily for the Mass of the Last Supper of 2012

Homily for the Chrism Mass

Meeting of the Priests on April 3 of 2012

Palm Sunday Homilies:

Proposed Homily for Good Friday of 2012 (Were You There When They Crucified My Lord?)

Other Good Friday Homilies:

 1. Good Friday - 1
 2. Good Friday - 2
 3. Good Friday - 3

Homily for the Graduation of March 29 of 2012 On the Joy of Faith

Homily for the Graduation of March 28 of 2012 (Three Young Men and Freedom)

Graduation Homily for March 27, 2012 (When you lift up the Son of Man)

Graduation Homily for March 26, 2012 (Annunciation, Mother of God and our Mother)

Graduation Homily for March 24, 2012 (Nicodemus and Baptism by Water and the Spirit)

Graduation Homily for March 23, 2012 (Festival of the Huts)

Graduation Homily for March 22, 2012 (Exodus on Death for Adoring the Sacred Cow)

Homily for the Fourth Sunday of Lent (Year B)

An Alert from the Archbishop on the RH Bills on March 14 of 2012

Earlier Alert on RH Bills

An Exhortation on Confession

Pope Benedict the Sixteenth Lectio Divina on Ephesians 4 (excerpt)

Homily for the Funeral of Father Henry's Mother

Mindanao Bishops' Web Site

Seminarians' Webs: LENS RELIGIOUS BJP

Pope Benedict the Sixtenth on Lent - 3

Homily for the Mass on the Occasion of the Misamisnon Outreach February 27, 2012

Message of Pope Benedict the Sixteenth for the 49th World Day of Prayer for Vocations

Homiliya sa Pangilin sa Parokya sa Inahan sa Kaluoy sa Pangabuan, Tangub City

Seminarians Web Pages

2012 Lenten Message of Pope Benedict the Sixteenth

Assignment for Seminarians for February 8, 2012: Study and be ready to answer questions on all the Pastoral Recommendations for the Year of Faith from the Congregation of the Doctrine of Faith: Note: Do not just underline what is important to you but annotate what you study with references to the Scriptures, to Vatican II, to the Catechism, to the Liturgy. In short, to everything that you have learned so far.

Pastoral Recommendations for the Year of Faith From the Congregation of the Doctrine of Faith

 1. Introduction (1)

 2. Introduction (2)

 3. Recommendations

 4. I. On the level of the Universal Church

 5. II. On the level of Episcopal Conferences

 6. III. At the Diocesan level

 7. IV. At the level of the parish/community/association/movement

 8. Conclusion

 9. Endnotes

With Father Rene Ruelos and Pamela at the Office for Vincentian Identity & Mission January 27, 2012dosado03.jpg (27550 bytes)

Sa Pangilin ni Santo Ninyo sa Ozamiz

Mensahe sa Kasaulogan sa Pagsugod sa Sesquicentennial sa Parokya sa Santo Rosaryo sa Oroquieta

Homily for the Feast of the Holy Child in Clarin on January 15 of 2012

Homily for the Mass of Saint John Baptist de la Salle

Homilies for the Feast of Santo Ninyo five in Cebuano and the sixth in English and Cebuano

 1. Tinunglo ang adlaw sa akong pagkahimugso, nga miingon sila, ‘hala lalake ang napanamkon’ (Job 3,3)
 2. Gihigugma pag_ayo sa Dios ang tawo ug tungod niini gipadala niya ang iyang bugtong anak (Cf. Juan 3,16)
 3. Nanluhod sila ug misimba kaniya; unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso, ug mira (Mateo 2,11)
 4. Diha kang Cristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan (Ef 1,11)
 5. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios nga nagpuyo sa kahitas-an, ug naglantaw sa langit ug nagdung-aw sa yuta? (Salmo 113,5-6)
 6. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus: ... he humbled himself, becoming faithful to death (cf. Phil 2,5-8) in English and Cebuano

 

Proposed To Be Included in the Agenda of CBCP

Planned Report on The New Evangelization to be Added to the Agenda of the Plenary Assembly of the CBCP

One Page Material Proposed to be Read at the Plenary of the CBCP

Two Page Material Proposed to be Read at the Plenary of the CBCP, if Needed

CELEBRATING 500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES - A Plan for Re-evangelization Submitted to the CBCP Assembly in January and July of 2011

Letter to Archbishop Rino Fisichella

Homilies on the Year of Faith - Mga Homiliya sa Mga Misa sa Kaadlawon Bahin sa Tuig sa Pagtuo
 1. Year of Faith 1 Proclamation
 2. Year of Faith 2 The need to rediscover the journey of faith
 3. Year of Faith 3 Mission ad Gentes and the New Evangelizatin
 4. Year of Faith 4 Cafeteria Catholics
 5. Year of Faith 5 The Catechism and Challenges
 6. Year of Faith 6 Hermeneutics of the Council
 7. Year of Faith 7 Public Profession of Faith and Guidelines
 8. Year of Faith 8 Faith and Young People
 9. Year of Faith 9 Faith and Families

On Relics - Mahitungod sa mga Relikya

Message of Pope Benedict the Sixteenth for the Celebration of the World Day of Peace of 2012

Homilies for Christmas 2011
 1. Christmas at Midnight
 2. Christmas Day

Motu Proprio "Porta Fidei"

 1. 1. The "door of faith" (Acts 14,27)
 2. 3. We cannot accept that salt should become tasteless
 3. It is not the first time that the Church
 4. 6. The renewal of the Church
 5. 7. "Caritas Christi urget nos"
 6. Reflection on the faith will have to be intensified
 7. In fact, there exists a profound unity
 8. Evidently, knowledge of the content of faith is essential
 9. Here (in the Catechism of the Catholic Church)
 10. 13. One thing that will be of decisive importance
 11. By faith, the Apostles left everything
 12. With even stronger words
 13. What the world is in particular need of today
 14. Endnotes

 

Adbiyento, ang Kamingawan ug ang Kabahin sa mga "Gays" sa RH Bills

Catechesis on Saint John Baptist de La Salle and Why a Street is Named after Him

Homily for the Feast of Christ the King for 2011 - 1

Homily for the Feast of Christ the King for 2011 - 2

Archdiocese of Ozamis: Implimentation of the Pastoral Plan: MAJOR ACTIVITIES (By Apostolate)

On the Year of Faith

Matters to be covered with the Seminarians

BLESSING OF A HOME AT EASTER

Homily for Divine Mercy Sunday of 2012

Panalangin sa Gibag-o nga Simbahan sa Parokya sa Santa Cruz sa Talairon sa Dakbayan sa Oroquieta

Proposed Homily for the Blessing of the Church and Altar in Talairon

Proposed Homily for the Diaconal Ordination April 14 of 2012

Proposed Talk at the Apostolado Convention on April 12 of 2012 on The Year of Faith and The New Evangelization Presentation: Year of Faith and New Evangelization (Use Proposed Talk and click on | in the corresponding number of the frame.

Proposed Homily for Easter Sunday of 2012

Proposed Homily for the Easter Vigil of 2012

Proposed Homily for the Mass of the Last Supper of 2012

Homily for the Chrism Mass

Meeting of the Priests on April 3 of 2012

Palm Sunday Homilies:

Proposed Homily for Good Friday of 2012 (Were You There When They Crucified My Lord?)

Other Good Friday Homilies:

 1. Good Friday - 1
 2. Good Friday - 2
 3. Good Friday - 3

Homily for the Graduation of March 29 of 2012 On the Joy of Faith

Homily for the Graduation of March 28 of 2012 (Three Young Men and Freedom)

Graduation Homily for March 27, 2012 (When you lift up the Son of Man)

Graduation Homily for March 26, 2012 (Annunciation, Mother of God and our Mother)

Graduation Homily for March 24, 2012 (Nicodemus and Baptism by Water and the Spirit)

Graduation Homily for March 23, 2012 (Festival of the Huts)

Graduation Homily for March 22, 2012 (Exodus on Death for Adoring the Sacred Cow)

Homily for the Fourth Sunday of Lent (Year B)

An Alert from the Archbishop on the RH Bills on March 14 of 2012

Earlier Alert on RH Bills

An Exhortation on Confession

Pope Benedict the Sixteenth Lectio Divina on Ephesians 4 (excerpt)

Homily for the Funeral of Father Henry's Mother

Mindanao Bishops' Web Site

Seminarians' Webs: LENS RELIGIOUS BJP

Pope Benedict the Sixtenth on Lent - 3

Homily for the Mass on the Occasion of the Misamisnon Outreach February 27, 2012

Message of Pope Benedict the Sixteenth for the 49th World Day of Prayer for Vocations

Homiliya sa Pangilin sa Parokya sa Inahan sa Kaluoy sa Pangabuan, Tangub City

Seminarians Web Pages

2012 Lenten Message of Pope Benedict the Sixteenth

Assignment for Seminarians for February 8, 2012: Study and be ready to answer questions on all the Pastoral Recommendations for the Year of Faith from the Congregation of the Doctrine of Faith: Note: Do not just underline what is important to you but annotate what you study with references to the Scriptures, to Vatican II, to the Catechism, to the Liturgy. In short, to everything that you have learned so far.

 

 

Catechesis on the Real Presence (in English and Cebuano)

bene52.jpg (65266 bytes)Catechesis on Confession (in English and Cebuano)

 

o We

Our Pope

CBCP

MSPC

DOPIM

Our Local Church

Our Faith

Our Texts Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project Our Parishes Our Schools Our Apostolates

All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

o We

Our Pope

CBCP

MSPC

DOPIM

Our Local Church

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com