Previous Home Page 5
Home ] Old Home Page ] Old Home Page - 2 ] Previous Home Page - 3 ] Old Index - 4 ] [ Previous Home Page 5 ] Oldindex 6 ] oldhmpg7 ] Oldindex8 ] Ang Akong Wali sa Ikatulo nga Domingo sa Pagkabanhaw ] Our Local Church ] Our Faith ] Letter of the Archbishop on the New Evangelization for September 11, 2011 ] Our Life ]

 

Abridged Catechesis of Pope Benedict the Sixteenth on Saint James the Apostle in English and Cebuano

Homily for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time on July 25 of 2010 on Sodomy in English and Cebuano

Wedding Homily in English and Cebuano

Pastoral Letter on the Environment (English)  -   Sulat Pastoral Mahitungod sa Kaalirongan (Cebuano)

Dep-Ed on Sex Education - (in English and Cebuano) - 2

Dep-Ed on Sex Education - (in English and Cebuano) - 1

What I Taught My People on Summorum Pontificum ("I invite you, dear Brothers, to send to the Holy See an account of your experiences, three years after this Motu Proprio has taken effect" - LETTER OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE BISHOPS ON THE OCCASION OF THE PUBLICATION OF THE APOSTOLIC LETTER "MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM ON THE USE OF THE ROMAN LITURGY PRIOR TO THE REFORM OF 1970).

Talk to Members of the Apostleship of Prayer on the Twin Hearts on June 12 of 2010 in English and Cebuano

In Defense of the Pope on the Child Abuse Issue

Procession of Holy Thursday and of Corpus Christi in English and Cebuano

Catechesis of Pope Benedict the Sixteenth to First Communicants (in English and Cebuano)

Catechesis on the Year for Priests - 28: Words of Pope Benedict (7) - At Fatima

ACT OF ENTRUSTMENT AND CONSECRATION of Priests to Our Lady (in English and Cebuano)

Pastoral Letter to the Catholics in Ireland (in English and Cebuano) Backgrounder and Summary

Proposed Homily for the Divine Mercy Crusaders Convention in Cebu May 16 of 2010 - B (in English and Cebuano)

Proposed Homily for the Divine Mercy Crusaders Convention in Cebu May 16 of 2010 - A (in Denglish and Cebuano)

Homily for May 9 of 2010 on the Reproductive Health Bills

Homily for the Opening of the Filipino Heritage Festival April 30

April 25, 2010: Statement on the Elections in English and Cebuano

Homily for the Ordination of Deacon Danny Rudinas in English and Cebuano

Homily for the Twenty-Fifth Priestly Ordination Anniversary of Monsignor Maximino Naron Junior in Cebuano

Talk to the League of Catholic Women at Their Convention in Tangub City April 17 of 2010 on the RH Bills (in English and Cebuano)

Talk at San Loenzo Ruiz Parish on the Reproductive Health Bills April 16 of 2010 (in English and Cebuano)

Divine Mercy Materials:

Homily for the Ordination of Sande Cometa in Sinacaban on April 6 of 2010 in Cebuano

Homiliy from Pope Benedict the Sixteenth for Easter Vigil Mass in English and Cebuano

Pastoral Letter of the Holy Father, Pope Benedict XVI, to the Catholics of Ireland, March 19, 2010 (in English and Cebuano)

Homily for Good Friday (in English and Cebuano)

Homily for Holy Thursday of 2010 in English and Cebuano

Homilies of Pope Benedict the Sixteenth (in English and Cebuano) for Holy Thursday and Good Friday

Note for Holy Thursday on Washin the Feet of Men (For information)

Homily for the Chrism Mass of 2010 in English and Cebuano

Gospel for 2010 Graduations in English and Cebuano on the Rich Young Man

Homily for Graduation of 2010 in English and Cebuano Based on Pope Benedict the Sixteenth's World Youth Day Messag e (1)

Homily for Graduation of 2010 in English and Cebuano Based on Pope Benedict the Sixteenth's World Youth Day Message (2)

Message for World Youth Day of 2010 in English and Cebuano

Homily on Saint Joseph at the Pinning Ceremony in La Salle University on March 19, 2010

Message for the Forty-seventh World Day of Prayer for Vocations on April 25 of 2010 "Witness Inspires Vocations" (In English and Cebuano)

A Pastoral Statement of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP)

The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World New Media in the Service of the Word (in English and Cebuano) Message for World Communications Day

MESSAGE OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI FOR LENT 2010 in English and Cebuano

Reaction to the Talk of Father Tony De Castro on the Period of Transition

Homily delivered at the CBCP Mass on January 21 of 2010 on Memory and History

Homilies for the Feast of Santo Ninyo five in Cebuano and the sixth in English and Cebuano

 1. Tinunglo ang adlaw sa akong pagkahimugso, nga miingon sila, ‘hala lalake ang napanamkon’ (Job 3,3)
 2. Gihigugma pag_ayo sa Dios ang tawo ug tungod niini gipadala niya ang iyang bugtong anak (Cf. Juan 3,16)
 3. Nanluhod sila ug misimba kaniya; unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso, ug mira (Mateo 2,11) 
 4. Diha kang Cristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan (Ef 1,11)
 5. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios nga nagpuyo sa kahitas-an, ug naglantaw sa langit ug nagdung-aw sa yuta? (Salmo 113,5-6)
 6. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus: ... he humbled himself, becoming faithful to death (cf. Phil 2,5-8) in English and Cebuano

Homily for the Baptism of the Lord Based on Benedict the Sixteenth in English and Cebuano

Unuttered Homily for the Golden Jubilee of Sister Benigna on January 7 of 2010 in English and Cebuano

DSC01703.JPG (2662472 bytes)Homily for the Clan Reunion on the Year for Priests in English and Cebuano on the Feast of the Three Kings

 

Kaliwatan 2010   Series 1


DSC00857.JPG (759404 bytes)

Clergy-Religious Christmas Party 2009   Series 1       Series 2

Homily for the Renovated Chapel of the Archbishop on Christmas Day Wali sa Pagpanalangin Pag-usab sa Kapilya sa Arsobispo sa Pasko sa 2009 in English and Cebuano

DSC00710.JPG (1546545 bytes)2009 Midnight Christmas Mass (Pictures)  Series 1    Series 2

 

 

Some commentaries on Benedict the Sixteenth's Message for Peace 2010 (In English and Cebuano)

In English and Cebuano

 

 

 

 

Homily for the Funeral of Monsignor Emie Bienes on December 14 in English and Cebuano

 

DSC00505.JPG (1323940 bytes)
Funeral Mass of Monsignor Emie Bienes   Series 1   Series 2

 

Homily for the Reconsecration of the Altar of Bogo Church on 12 December of 2009 in English and Cebuano

Homily for Our Lady of Guadalupe, December 11, 2009 in English and Cebuano

Homily for the Solemnity of the Immaculate Conception of 2000 at the Theologate in English and Cebuano

First Sunday of Advent Year C (In English and Cebuano)

 

Pope Benedict the Sixteenth (Joseph Cardinal Ratzinger) and Mary: Homily Modules

ben30.jpg (60313 bytes) On mariaflip.jpg (82233 bytes)

 1. Entrustment to Mary
 2. Image and Role of Mary According to the Pope
 3. Homily of Pope Benedict XVI on Mary and the Holy Spirit
 4. Pope Benedict the Sixteenth Reflections on Mary in Luke 1
 5. Pope Benedict the Sixteenth Reflections on Mary in Luke 2
 6. Mary and the Christians
 7. Tribute to Mary by Pope Benedict the Sixteenth as Pope
 8. On Devotion to Mary and Commitment to Jesus
 9. Mary and Making God Great in our Daily Lives
 1. Pagtugyan Ngadto Kang Maria
 2. Larawan ug Papel ni Maria Sumala sa Santo Papa
 3. Homiliya ni Papa Benedikto Mahitungod ni Maria ug sa Espiritu Santo
 4. Pamalandong ni Papa Benedikto Mahitungod ni Maria diha ni Lukas 1
 5. Pamalandong ni Papa Benedikto Mahitungod ni Maria diha ni Lukas 2
 6. Si Maria ug ang mga Kristiyanos
 7. Mga Pagyukbo kang Maria ni Papa Benedikto Dieseseis isip Santo Papa
 8. Mahitungod sa Debosyon kang Maria ug sa Pagtahan kang Jesus
 9. Si Maria ug Paghimo sa Dios nga Habog sa Adlaw-adlaw nga Kinabuhi

 

 

Catechesis on the Year for Priests in English and Cebuano
 1. Catechesis on the Year for Priests -  1: Pope Benedict the Sixteenth Declares a Year for Priests
 2. Catechesis on the Year for Priests -  2: The Holy Father’s Words on the Year for Priests
 3. Catechesis on the Year for Priests -  3: The Holy Father’s Homily at the Vespers on the Solemnity of the Sacred Heart
 4. Catechesis on the Year for Priests -  4: The Ministerial Priesthood
 5. Catechesis on the Year for Priests -  5: Pope Benedict the Sixteenth’s Great Esteem for the Priesthood
 6. Catechesis on the Year for Priests -  6: The Task of the Priests
 7. Catechesis on the Year for Priests -  7: The Year for Priests and its Patron, Saint John Mary Vianney
 8. Catechesis on the Year for Priests -  8: The Priest in Relation to Christ and the Church
 9. Catechesis on the Year for Priests -  9: The Life and Ministry of Priests
 10. Catechesis on the Year for Priests - 10: Priests and the Sacrament of Reconciliation
 11. Catechesis on the Year for Priests - 11: Year Aims to Boost the Priesthood
 12. Catechesis on the Year for Priests - 12: The Life of the Holy Cure of Ars
 13. Catechesis on the Year for Priests - 13: The Bond between Mary and the Priest (Pope Benedict the Sixteenth’s Audience on the occasion of the Feast of the Assumption)
 14. Catechesis on the Year for Priests - 14: Audience of the Holy Father on August 19, 2009, Feast of Saint John Eudes
 15. Catechesis on the Year for Priests - 15: Priests and Parishes to Focus on Priorities - 1
 16. Catechesis on the Year for Priests - 16: Priests and Parishes to Focus on Priorities - 2
 17. Catechesis on the Year for Priests - 17: Measuring One’s Appreciation for Priests
 18. Catechesis on the Year for Priests - 18: Initiatives in Celebrating the Year for Priests
 19. Catechesis on the Year for Priests - 19: Words of the Holy Curé of Ars
 20. Catechesis on the Year for Priests - 20: Words of Pope Benedict the Sixteenth - 1
 21. Catechesis on the Year for Priests - 21: Words of Pope Benedict the Sixteenth - 2
 22. Catechesis on the Year for Priests - 22: Words of Pope Benedict the Sixteenth - 3
 23. Catechesis on the Year for Priests - 23: Words of Pope Benedict the Sixteenth - 4
 24. Catechesis on the Year for Priests - 24: Priests’ Prayers at the Communion Rites
 25. Catechesis on the Year for Priests - 25: Words of Pope Benedict the Sixteenth - The Priests’ Teaching Office
 26. Catechesis on the Year for Priests - 26: The Year for Priests is Ending
 27. Catechesis on the Year for Priests - 27: Words of Pope Benedict (6) - The Priests’ Sanctifying Office
 28. Catechesis on the Year for Priests - 28: Words of Pope Benedict (7) - At Fatima
 29. Catechesis on the Year for Priests - 29: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 1
 30. Catechesis on the Year for Priests - 30: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 2
 31. Catechesis on the Year for Priests - 31: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 3
 32. Catechesis on the Year for Priests - 32: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 4
 33. Catechesis on the Year for Priests - 33: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 5
 34. Catechesis on the Year for Priests - 32: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 4a Catechesis on the Year for Priests - 34: Pastoral Letter to the Catholics in Ireland - 6
 35. Catechesis on the Year for Priests - 35: Kissing the Hand of Priests
 36. Catechesis on the Year for Priests - 36: Votive Mass of Jesus Christ, Supreme and Eternal High Priest
 37. Catechesis on the Year for Priests - 37: Words of Pope Benedict (8) - The Priests’ Ministry of Governing
 38. Catechesis on the Year for Priests - 38: Words of Pope Benedict (9) - Homily at the Closing of the Year for Priests, June 11, 2010 - 1 (Adapted for the 12th Sunday)
 39. Catechesis on the Year for Priests - 39: Words of Pope Benedict (10) - Homily at the Closing of the Year for Priests, June 11, 2010 - 2
 40. Priestly Celibacy

 

bene46.jpg (49657 bytes)wpe2.jpg (33372 bytes)Benedict the Sixteenth: Audiences


 1. Wednesday, 15 March 2006 Christ and the Church
 3. Wednesday, 29 March 2006 The gift of "communion"
 5. Wednesday, 26 April 2006 Communion in time: Tradition
 
7. Wednesday, 10 May 2006 Having a "vision from on high"
 
9. Wednesday, 24 May 2006 Peter, the Apostle
11. Wednesday, 14 June 2006 Andrew, the Protoclete
13. Wednesday, 28 June 2006 James, the Lesser
15. Wednesday, 1st July 2009 The Year for Priests (2)
17. Wednesday, 12 August 2009 The Year for Priests (4)
 2. Wednesday, 22 March 2006 'Witnesses of Christ'
 
4. Wednesday, 5 April 2006 'Safeguarding the gift' 
 6. Wednesday, 3 May 2006 The Apostolic Tradition of the Church
 8. Wednesday, 17 May 2006 Peter, the fisherman
10. Wednesday, 7 June 2006 Peter, the rock
12. Wednesday, 21 June 2006 James, the Greater
14. Wednesday 24 of June 2009 The Year for Priests - 1
16. Wednesday 5 August 2009 The Year for Priests - 3

 

bene42.jpg (103198 bytes)Catecheses of Pope Benedict the Sixteenth on Saint Paul in English and Cebuano

 

 

Unabridged Version

 1. (1) Environment in which St Paul lived and worked
 2. (2) Life of Saint Paul
 3. (3) St Paul's Conversion
 4. (4) St Paul's view of what it means to be an apostle of Jesus Christ
 5. (5) Paul's relationship with the Church and the other Apostles
 6. (6) Saint Paul’ Relationship with the Twelve
 7. (7) What Paul knew about the earthly Jesus, about his life, his teachings, his Passion
 8. (8) St. Paul: the Ecclesiastical Dimension in the Thinking of St. Paul
 9. Saint Paul (9) The Importance of Christology: Pre-existence and Incarnation
 10. Saint Paul (10) The Importance of Christology: the Theology of the Cross
 11. Saint Paul (11) The Importance of Christology: the Decisiveness of the Resurrection
 12. Saint Paul (12) Eschatology : the Expectation of the Parusia
 13. Saint Paul (13): The Doctrine of Justification: from Works to Faith
 14. Saint Paul (14): The Doctrine of Justification: The Apostle's Teaching on Faith and Works
 15. Saint Paul (15): The Apostle’s teaching on the relation between Adam and Christ
 16. Saint Paul (16): Theology of the sacraments
 17. Saint Paul (17): Spiritual Worship
 18. Saint Paul (18): Letters to the Colossians and Ephesians
 19. Saint Paul (19): Pastoral Epistles: Letters to Timothy and Titus
 20. Saint Paul (20): The End of the Life of Saint Paul

Abridged Version

 1. Environment
 2. Life 
 3. Conversion
 4. What apostle means
 5. Relationship with Church
 6. Relationship with Twelve
 7. What Paul knew of Jesus
 8. Ecclesiastical dimension
 9. Pre-existence - Incarnation
 10. Theology of the Cross
 11. The Resurrection
 12. Parusia
 13. From Works to Faith
 14. Faith and Works
 15. Adam and Christ
 16. Sacraments
 17. Spiritual Worship
 18. Colossians and Ephesians
 19. Timothy and Titus
 20. End of the Life of St. Paul

 

Remembrance Kaliwatan 2009

botoy.png (1478496 bytes)


Test on November 26th, 2014

Test on December 5, 2014

Test December 15, 2014

 

Due to inadequate teaching from us on this all important matter, I am giving a series of catecheses on Pope Paul the VI's Encyclical Letter on Human Life: .
Teachings of Humanae Vitae   Ang Gitudlo sa Humanae Vitae
 1. Origins of RH Bills in the Philippines - 1

 2. Origins of RH Bills in the Philippines - 2

 3. Origins of RH Bills in the Philippines - 3

 4. Origins of RH Bills in the Philippines - 4

 5. No Communion for Public Backers of RH Bills

 6. To Read Humanae Vitae with an Open Mind

 7. Prophesies of Pope Paul the Sixth

 8. The Pill and Humanae Vitae

 9. Body Language in the Marital Act

 10. Protestants drop the Common Teaching

 11. The Pope’s Mission to Teach on the Matter

 12. Attempts of Some to Subvert the Teaching

 13. Entrance of the Pill into the Debate

 14. Nature of the Marital Act

 15. Participation in Creation by the Marital Act

 1. False Propaganda on Condom and AIDS

 2. Pope Paul the Sixth’s Predictions Validated

 3. The "Scare Tactics" of Overpopulation

 4. The Mockers of Humanae Vitae Are Running Scared

 5. Dire Consequence of Ignoring Church Teachings

 6. Natural Family Planning (NFP)

 7. Marital Act, an Image of the Trinity

 8. Contraception and Denial of Communion

 9. Pope Benedict the Sixteenth on Humanae Vitae

 10. Contraception Leads to Abortion

 11. Contraception and the Theology of the Body

 12. Contraception and the Ecology of Man

 13. Gender Identification and Procreation

 14. Contraception and Same Sex Orientation

 15. A Witness to Humanae Vitae Writes